finnbacksskolan

Kontakttelefon: 0731-807 597 E-Post: info@overlatelsebesiktning.se

Badrum är komplicerade och grannlaga konstruktioner. Att bygga upp ett nytt badrum innehåller många moment, som inbördes hänger ihop och som i slutänden skall fungera ihop och ge ett nytt fint väl fungerande badrum. För att allt skall bli bra i slutändan anser vi att ombyggnaden inte skall forceras tidsmässigt utan att det är kvaliteten på varje arbetsmoment som är avgörande för slutresultatet, både vad gäller livslängd och utseende.

De viktigaste personerna är de hantverkare som skall utföra arbetet. Är de lämpliga och kompetenta för uppgiften samt om de har behörighet för arbetet är viktigt att ta reda på innan man beställer en badrumsombyggnad. Kontrollera även referenser på tidigare arbeten och ta tid att besöka och se på tidigare jobb som de utfört.

Men trots allt blir verkligheten ibland inte som man tänkt sig. Många badrum har fel som är så allvarliga att det kan resultera i kostsamma fuktskador. Varför är det så? Vi har inga enkla generella svar på det. Många saker samverkar ibland inte till det bästa.

För dig som planerar att bygga om badrummet och anlita ett behörigt företag för det, kan vi bidra med besiktningskompetens. Cirka 4 besiktningsbesök under byggtiden vid färdigställandet av "kritiska" moment kan bidra till att lösa många problem för dig som är beställare, och för entreprenören.

Kostnaden i sammanhanget är väl använda pengar och kan bespara dig risken att behöva riva upp och göra om ett nybyggt badrum. På ett ödmjukt sätt bidrar vi med våra kunskaper inom området badrum och gör vad som ligger på vårt ansvar för att kvaliteten skall säkras under ombyggnaden och att badrummet blir hållbart över sin funktionstid.

badrumrivs

Detta badrum i Göteborg fick rivas och göras om på grund av för många fel.