finnbacksskolan

Kontakttelefon: 0731-807 597 E-Post: info@overlatelsebesiktning.se

Företaget startade 1989.

Vi arbetade då med nybyggnad samt renovering av villor. Vi har både praktiskt erfarenhet och teoretisk kunskap i botten för det vi gör idag, överlåtelsebesiktningar och andra besiktningar som Ni kan läsa om på hemsidan.

Besiktningsmannen, Börje Persson utbildade sig i november 2008 hos SBR i Stockholm i överlåtelsebesiktning av fast egendom och är av SBR Byggingenjörerna godkänd besiktningsman för överlåtelsebesiktning. Han har gått särskild kurs hos SBR i Stockholm under maj 2009 angående Fuktmätning - fukt och mögelskador samt Byggkeramikrådets kurs för besiktningsmän (våtrum) i mars 2011. Han deltog i symposiet för överlåtelsebesiktning i Göteborg, november 2013. Symposiet är en obligatorisk vidareutbildning för besiktningsmän vart annat år.

SBR Byggingenjörerna är en ideell yrkesorganisation med kompetenskrav på sina medlemmar. Besiktningsmannen är medlem i den lokala överlåtelsebesiktningsgruppen i Göteborg och har via SBR ansvarsförsäkring för konsultuppdrag och för överlåtelsebesiktning.

borjenasta

 

Den som anlitar en besiktningsman bör försäkra sig om att denne är certifierad/godkänd besiktningsman. Detta är en indikation på att besiktningen blir kompetent utförd. En certifierad/godkänd besiktningsman har byggingenjörsexamen eller motsvarande med erfarenhet av självständigt, kvalificerat arbete inom byggverksamhet samt har utfört ett stort antal besiktningar.

Som medlemmar i SBR får besiktningsmännen fortlöpande information om besiktning samt ges tillgång till de nya erfarenheter som görs av kollegerna i SBR. För att hålla sina kunskaper aktuella deltar besiktningsmänen också regelbundet i olika seminarier och utbildningar i förbundets regi.

Alla certifierade/godkända besiktningsmän är ansvarsförsäkrade. De tre bokstäverna SBR efter yrkestiteln fungerar som en kvalitetssäkring. De indikerar att besiktningen blir professionellt utförd.