finnbacksskolan

Kontakttelefon: 0731-807 597 E-Post: info@overlatelsebesiktning.se

 

SÄLJARBESIKTNING OCH KÖPARBESIKTNING - vad är skillnaden?

Säljarbesiktning används för att bedöma husets status inför en försäljning, ofta som underlag för en dolda-fel-försäkring.

Köparen av ett hus har undersökningsplikt enligt jordabalken och låter ofta göra en köparbesiktning för att få hjälp med att hitta eventuella fel inför köpet. De fel som går att upptäcka vid en noggrann besiktning kan inte sernare göras gällande mot säljaren som dolda fel.