finnbacksskolan

Kontakttelefon: 0731-807 597 E-Post: info@overlatelsebesiktning.se

HUR GÅR EN ÖVERLÅTELSEBESIKTNING TILL?

En överlåtesebesiktning genomförs av en certifierad/godkänd besiktningsman. Först går besiktningsmannen igenom de papper som rör fastigheten, till exempel ritningar, bygglov och tekniska beskrivningar. Sedan pratar besiktningsmannen med säljaren för att ta reda på om det finns sådant som köparen måste känna till beträffande underhåll, skador, renoveringar eller liknande.

Därefter går besiktningsmannen igenom huset rum för rum och gör en så kallad okulär besiktning. Det vill säga granskar allt som är möjligt att se i huset utan instrument eller apparater och utan att göra några ingrepp i väggar, tak eller golv. Besiktningen omfattar alla rum och utrymmen, även tak, vind, och källare. Besiktningsmannen gör anteckningar om relevanta iakttagelser. I besiktningsmannens uppgift ingår också att bedöma om det finns risker med husets konstruktion eller andra riskfaktorer.

Den samlade bedömningen av samtalet med säljaren, genomgången av papper och den okulära besiktningen, redovisar besiktningsmannen i ett utlåtande där också en eventuell riskbedömning ingår. Om besiktningsmannen misstänker fel eller problem som inte går att styrka vid en vanlig besiktning, kan besiktningsmannen rekommendera en fortsatt teknisk utredning kring detta. En sådan ingår inte i överlåtelsebesiktningen utan beställs separat.