finnbacksskolan

Kontakttelefon: 0731-807 597 E-Post: info@overlatelsebesiktning.se

 

KÄNNER DU DIG OSÄKER INFÖR KÖPET?

Efter att ha tittat på huset och läst besiktningsutlåtandet tycker du kanske att huset inte motsvarar dina förväntningar. Då finns det flera vägar att gå. Du kan beställa ytterligare undersökningar för att undanröja eventuella farhågor. Eller förhandla med säljaren om en sänkning av priset. Eller begära skriftliga garantier från säljaren.

Är du ändå tveksam så gör du kanske säkrast i att avstå från att köpa fastigheten.