finnbacksskolan

Kontakttelefon: 0731-807 597 E-Post: info@overlatelsebesiktning.se

Hur huset mår och vilket underhåll behöver göras och vad kostar underhållsåtgärderna? Om du undrar över det och vill ha proffersionell hjälp att bena ut det hela så kan du beställa en underhållsbesiktning av oss.

Vi går igenom hela huset i stort sett lika omfattande som vid en överlåtelsebesiktning och sammanställer våra iakttagelser i ett protokoll och kopplar sedan det till en underhållsplan, på 5, 10 eller 20 år.

Underhållsplanen föreslår i klartext vad som behöver göras och när det är lämpligt (årtal) att göras samt vad de olika åtgärderna beräknas kosta. Du får en överblick år för år över åtgärder och kostnader.

 

 

underhåll1 underhåll2

Jord mot fasaden Fuktskada på vinden