finnbacksskolan

Kontakttelefon: 0731-807 597 E-Post: info@overlatelsebesiktning.se

Här finner du några nyttiga länkar med ytterligare information:

 

Boverkets byggregler

SBR Byggingenjörerna

BKR Byggkeramikrådet

Säker vatten

Goda råd från SBR om överlåtelsebesiktning

Frågor och svar om överlåtelsebesiktning - SBR

Etiska regler - god ingenjörssed - SBR