finnbacksskolan

Kontakttelefon: 0731-807 597 E-Post: info@overlatelsebesiktning.se

Om man har en fuktskada eller misstänker att det finns fuktproblem i huset kan vi göra en fuktkontroll av riskkonstruktioner eller lokalt där det kan finnas fukt.

Fuktkontroll av riskkonstruktioner gör vi vanligen vid överlåtelsebesiktning, men de kan naturligtvis göras när som helst och var som helst. Krypgrunder, uppreglade golv och väggar med betongunderlag, våtrum är några utrymmen där vi brukar göra fuktkontroller.

Du får räkna med att vi behöver borra hål med dosborr eller vanlig borr för att kunna utföra undersökningen på ett riktigt sätt. Vi gör en enklare återställning, men helt onsynliga kommer dessa håltagningar inte att bli.

 

Fuktiregel Fuktiigolv

Fukthalt i bärlina i grund Mätning av fukt i golvregel