finnbacksskolan

Kontakttelefon: 0731-807 597 E-Post: info@overlatelsebesiktning.se

En förbesiktning utförs som en överlåtelsebesiktning för hussäljaren. Säljaren får möjlighet om han så vill att åtgärda eventuella fel och anmärkningar på huset innan försäljningen.

Köparen får ett färdigt besiktningsunderlag att titta på, vilket kan underlätta hans beslut om köp eller inte.

Med ett förbesiktningsprotokoll i handen kan säljaren även teckna en försäkring mot dolda fel hos försäkringsbolag.