finnbacksskolan

Kontakttelefon: 0731-807 597 E-Post: info@overlatelsebesiktning.se

Läs gärna vad man med egna ord sagt om oss:

Öckerö 2013-01-03

" Vi anlitade BS Börjes Service KB för vår överlåtelsebesiktning på en fastighet på Öckerö.
Vi är väldigt nöjda med den service vi fick från Börje Persson.
Metodiskt och noggrant gick han igenom fastigheten och visade ett genuint intresse för sitt arbete. Han delade med sig av sitt arbete och gav bra förslag på tips och åtgärder.
Vi hittade BS Börjes via SBR.se och vi kan varmt rekommendera BS Börjes Service KB!
Hälsningar Malin & David"

 

Värmekameraundersökning i Trollhättan 2013-02-21

"Tack för trevligt och lärorikt besök". Peter

 

Under 2013 har alla som vi utfört överlåtelsebesiktning åt getts möjligheten att svara på några frågor om hur de uppfattat oss som besiktningsföretag. Bedömningen har skett i en skala från 1-7 där 7 är högsta betyg. I genomsnitt har vi fått fölande betyg inom parentes: Sådana frågor som, noggrannhet (6), bemötande (6,4), förmågan att förmedla kunskaperna (6,1), kvaliteten på det skrifliga utlåtandet (6,1) och om hur besiktningen har hjälpt i bedömningen av fastighetsköpet (6,4) var de viktigaste av frågorna.