finnbacksskolan

Kontakttelefon: 0731-807 597 E-Post: info@overlatelsebesiktning.se

VAD OMFATTAS INTE I EN ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ?

 

SBR modellen definierar vad som skall ingå i en överlåtelsebesiktning. Under punkt 1 anges några moment som inte ingår i en överlåtelsebesiktning enligt SBR-modellen.

  1. Mark som inte direkt ansluter till huset ingår inte i besiktningen.

Inte heller ingår el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, skorsten eller eldstad ingår inte heller.

Provtryckning, radonmätning, fuktmätning samt invändig inspektion av oljetank är moment som inte omfattas av besiktningen. (Hämtat ur SBR:s folder överlåtelsebesiktning).

 

Ifall du anser det motiverat med en utökad undersökning, utöver det som vi gör som standard, kan du beställa till extra moment mot särskild ersättning. Dessa moment görs som separata uppdrag med separata protokoll, då gärna i samband med överlåtelsebesiktningen enligt SBR-modellen, vid ett och samma tillfälle.

Några exempel på extra moment är fuktmätning och fuktkontroll, inspektioner med värmekamera, inspektion av dolda utrymmen med inspektionskamera och engerideklaration mm. Läs mer under besiktningar i menyn.