finnbacksskolan

Kontakttelefon: 0731-807 597 E-Post: info@overlatelsebesiktning.se

Vi är ett helt OBEROENDE OCH FRISTÅENDE besiktningsföretag som är specialiserade på överlåtelsebesiktning.

Finns oklarheter om husets skick? Låt oss få kasta ljus över det hus som Ni vill köpa. Kontakta oss idag!

Vi gör även andra byggtekniska undersökningar som du kan läsa mera om i menyn eller texten nedan.

Genom en undersökning med värmekamera kan man se var det läcker ut värme och om huset behöver förbättra isoleringen någonstans. Lämpligt att göra under vintern. Värmekameran kan även indikera fuktskador eller överhettning av ledningar.

Våtrum kan ha felaktigheter som kan leda till fukt, mögel och rötskador. Skall man bygga om badrummet är det väl använda pengar att låta besikta de olika momenten i ombyggnaden för att förhindra att fel byggs in i konstruktionen. Det brukar vanligen handla om cirka 4 besök för att kvalitetssäkra en badrumsombyggnad. Undantagsvis kan ibland flera besök behöva göras.

Med en underhållsbesiktning undersöker vi fastighetens status och kan utifrån det ta fram en underhållsplan som vanligen spänner över 5 års tid. Underhållsplanen ger överblick och innehåller kostnadsberäkningar av det som skall underhållas.

Professionalism, noggrannhet och lyhördhet är vårt motto.

Mer finns att läsa under besiktningar och information i menyn ovan.

Klicka på någon av de fyra bilderna och kom direkt till rätt avdelning!

 
Överlåtelsebesiktning Fuktkontroll Värmekamera Badrumbesiktning

takfuktmätningvärmekameravåtrum

© BS Börje's Service KB