finnbacksskolan

Kontakttelefon: 0731-807 597 E-Post: info@overlatelsebesiktning.se

Med hjälp av en värmekamera som ser skillnader i temperaturer i material kan man se saker som ögat eller andra instrument inte kan uppfatta. Man ske se exempelvis: om det finns brister i isoleringen, var golvvärme-slingorna ligger, överhettning i elsystemet, var det är fuktigt och blött med mera, samt exempelvis takläckage.

Under vinterns uppvärmningssäsong är det lämpligt att undersöka kvaliteten på husets isolering och se om man behöver göra ytterligare åtgärder för att förbättra isoleringen. Kontakta oss för en undersökning av hur husets isolering mår.

 

 

Golvdrag Avloppsrör Fuktskadaitak

Golvdrag
Avloppsrör i krypgrund Fuktskada i innertak